Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Kullanıcı Sözleşmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR MERKEZİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tanımı ve Taraflar
Bu sözleşme Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi kullanıcı sistemi ve kullanımına ait teknik ve idari esasları kapsamaktadır.

Bu sözleşmede kullanıcı; Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi bünyesindeki, yüzme havuzları, fitness ve SPA bölümlerinden yararlanmak üzere kullanım sistemine dahil olan bireyi ifade eder.

2. Amaç
Bu sözleşmenin amacı; Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi kullanıcılarının, kullanım koşullarını ve bu koşulların taraflara getirdiği yükümlülükleri ortaya koymak ve üyelerin tesisten en iyi şekilde yararlanmalarını ve tarafların haklarının korunmasını sağlamaktır.
Tesis eğitim / öğretim ve spor maksadıyla kullanılır.

3. Kullanıcı Sistemi
Kullanıcı sistemine dahil olabilmek için; kullanıcı tipine ait belirlenmiş kullanım bedeli ödenerek, gerekli evrakların ibrazı zorunludur.

3.1. Kullanım süresi; kullanıcının dekont tarihinden itibaren başlar ve kullanıcının sistemdeki kullanım süresine göre takip eden ay sona erer. Kullanım süresi sona eren kullanıcı, sistemdeki durumunu yenileyene kadar tesisten günübirlik kullanım bedeli ödeyerek yararlanabilir. Her yenileme döneminde istenilen belgelerin ibrazı zorunludur. Birey yeni kartı çıkana kadar üzerinde T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı ya da Kurum Kimliği ile tesisten faydalanabilir.

3.2. Tesis kullanımı hiçbir koşulda bir başka kullanıcıya devredilemez.

3.3. Kullanım kartı, hiçbir şekilde kullanım amaçlı bir başkasına verilemez. Kartını başka bir kişiye kullandıran kullanıcının hakları iptal edilerek, gerekli hukuki işlemler yapılır. Hakları iptal edilenler 1 yıl süre ile yeniden kayıt yaptıramazlar ve hiçbir suretle tesisten yararlanamazlar. Tekrarı halinde ise süresiz olarak tesisten yararlanamazlar.

3.4. Herhangi bir nedenle  ilişiği kesilen kullanıcının tesis kullanımı da sona erer (Öğrenci: Mezuniyet, terk, yatay geçiş vb. Personel ve Anlaşmalı Kurum, Kurum değişikliği vb.). Bu durumdaki kullanıcılara herhangi bir kullanım bedeli iadesi yapılmaz. Süresi sona ermeden veya herhangi bir nedenle kullanım hakkının iptalini isteyen bireye kullanım bedeli belge ile kanıtlanan mücbir sebepler dışında iade yapılmaz. (mücbir sebepler; Doğal afetler ve sağlık raporu)

3.5. Tesisten yararlanmak isteyen kullanıcılar bireysel ya da aile kullanım tipinden birisini seçebilirler. Bireysel kullanım sadece ilgili kişiyi kapsar. Aile kullanımı ise; kullanıcının eş ve 25 yaşını aşmamış çocuklarını kapsar.

3.6. Öğrenci kullanımları bireyseldir. Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alınmış, yeni tarihli ve “Öğrenci haklarından faydalanabilir” ibareli “Öğrenci Belgesi” ve beraberinde güncel bandrollü öğrenci kimlikleri ile sisteme katılırlar. Öğrenciler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sigortalı olarak çalışmadıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri halinde, sisteme “öğrenci bedeli”nden katılabilirler.

3.7. Kullanım hakkının sona ermesini takiben her yenilenme döneminde, gerekli belgelerin ibrazı zorunludur. Sistemden kontrol edilerek kabul edilen yenilemeler yapıldıktan sonra, belgelerin ibrazı en geç 10 gün içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde kullanım hakkı iptali yapılır ve ücret iadesi yapılmaz.

3.8. Aile veya bireysel kullanıcılarda, vasisi/velisi ile sisteme katılacak kişinin soyadı farklılıklarında (boşanma, velayet değişiklikleri vs.) mahkeme kararı istenmektedir. Karar tutanağı vasi tarafından, istenilen belgelere eklenir. Kullanıcı sistemine dahil olabilmek için, kullanıcı tipine ait olan ücretin ödenerek gerekli evrakların ibrazı zorunludur.

3.9. Tesisi, kullanıcı olmadan ya da gerekli izni almadan usulsüz olarak kullanan kişi ve/veya kişiler hakkında yasal işlem yapılır. Eğer söz konusu usulsüz kullanımı, tesis kullanıcısı bir kişi sağlıyor ise bu kullanıcının kullanım hakları iptal edilir.

3.10. Tesisten kaynaklanan bir nedenle, 30 (Otuz) günden daha uzun süreyle tesisin kapalı kalması durumunda bu süre kullanım süresine eklenir. Tesisin 30 (Otuz) günden daha kısa süreli kapalı kalması durumunda bu süre telafi edilmez ve kullanım süresi uzatılmaz.

3.11. Tesis kullanıcıları tesis yönetiminin ilan ettiği çalışma saatleri ve değişikliklerine (resmi tatiller, yüzme dersleri, yarışmalar, organizasyonlar, bilimsel çalışma ve ölçüm günleri vb. gibi durumlar dahildir) uymak zorundadır.

3.12. Atatürk Üniversitesi, kullanıcı sisteminin işleyişi ve ücretlendirilmesi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4. Kullanım Kuralları
Kullanıcıların tesisten yararlandıkları süre boyunca uymakla yükümlü oldukları kurallar aşağıda sıralanmıştır.

4.1. Genel Kurallar

4.1.1. Kullanıcılar, kendilerine verilen “Kullanıcı Kimlik Kartı” ile tesisten yararlanabilirler. Kullanıcı Kimlik Kartı, sisteme kayıt yapıldığında ücretsiz olarak verilir. Bu kartı yanında bulundurmayan birey, sisteme dahil edilmiş olsa bile tesisten yararlanamaz. Kullanıcı Kimlik Kartı’nın kaybolması, çalınması, kırılması veya manyetiğinin bozulması durumunda; bireyin dilekçe, Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ile havuz yönetimine başvurması halinde kart ücreti kullanıcıdan tahsil edilmek koşuluyla kullanıcı kimlik kartı tekrar çıkartılır. Kullanıcı kimlik kartının yenisi kendisine teslim edilene kadar birey, üzerinde T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı ya da Kurum Kimliği ile tesisten faydalanabilir.

4.1.2. Kullanıcı ve misafirler, istenildiği takdirde (kaçak giriş şüphesi, sistemdeki fotoğrafın güncel olmaması vb.), ilgili personel ve güvenlik görevlilerine kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar.

4.1.3. Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi’nden faydalanmak isteyen kullanıcı ve günübirlik misafirler imzalı sağlık beyanı olmadan tesisi kullanamazlar. Tesis kullanımı sırasında, kullanıcıda daha önceden var olan bulaşıcı cilt hastalıklarına, kalp veya tansiyon ile ilgili rahatsızlıklara bağlı oluşabilecek veya havuzların kullanımı sırasında yüzme bilmeyen kullanıcıların karşılaşabileceği sağlık ve güvenlik Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Yönetimi sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Kullanıcı ve günübirlik misafirler havuzlardan 90 dakikalık seanslar halinde yararlanabilirler. Seans süresi sonunda, suyun dinlenmesi için havuz 30 dakika ile kullanıma kapatılır. Havuzlar haricindeki birimler için seans saati yoktur. Kullanıcı tesisin kullanıma açık olduğu saat aralığında, istediği zaman kullanımını gerçekleştirebilir.

4.1.5. Tesis 3 gün kadın, 3 gün erkek kullanıcılara hizmet vermektedir. Kullanıcılar ve günübirlik misafirler, tesisten, belirtilen kullanım gün ve saatleri içinde yararlanma hakkına sahiptirler.

4.1.6. Çocukları 6 yaşı aşmamış ebeveynler, aile üyeliğinde, farklı cinsiyetteki çocukları ile birlikte tesisi kullanabilirler.

4.1.7.  Yüzme ders/kurs uygulamaları programda ayrıca belirtilecektir.

4.1.8. Tesis, Pazartesi günleri hariç saat 10.00’ da açılır ve 22.00’ da kapanır. Bu nedenle kullanıcılar 21.30’dan itibaren 15 dakikaya kadar giyinme süresine sahiptirler.

4.1.9. Tesis kapanış saatinde nöbetçi personel tarafından tesis giriş ve çıkışı kapatılır. Bu ve bunun gibi nedenlerle; tesis personeline hakaret eden, kaba kuvvet uygulayan ve tesis personelinin görevini icra etmesini engelleyen kişilerin kullanım hakları (aile kullanımı ise tüm ailesinin kullanım hakkı) iptal edilir.

4.1.10. Tesis içerisine getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu tür eşyaların kaybolması, arızalanması gibi durumlarda Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Yönetimi sorumlu tutulamaz.

4.1.11. Dolaplar günlük kullanım içindir. Seans bitiminde kullanıcılar dolapları boşaltmalıdırlar. Her günün sonunda dolaplar kontrol edilecek ve kilitli olanlar açılarak dolap içerisindeki eşyalar çıkarılacaktır. Kaybolan eşyalardan, Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi yönetimi sorumlu tutulamaz.

4.1.12. Tesis içerisinde kapalı alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle sigara içilemez. Tesise alkollü gelmek veya tesis içerisinde ve çevresinde alkol almak kesinlikle yasaktır.

4.1.13. Kafeterya ve fuaye dışında kalan tesis içerisindeki kapalı alanlarda gıda maddesi tüketilemez. Pet şişe olmak kaydıyla, su veya çeşitli sıvı içeceklerin tüketimine izin verilmektedir.

4.1.14. Tesis kullanımı sırasında, kullanım kurallarına aykırı hareket eden, diğer kullanıcıları rahatsız edecek şekilde davranan kullanıcıların kullanım hakkı iptal edilir.

4.1.15. Kullanım hakları iptal edilenler 1 yıl süreyle yeniden kullanım sistemine kayıt yaptıramazlar ve hiçbir şekilde tesisten faydalanamazlar. Tekrarı halinde süresiz olarak tesislerden yararlanamazlar.

4.1.16. Spor tesislerinin genel kullanıma açık alanlar olması nedeniyle; diğer kullanıcıların özel yaşamlarına müdahale niteliği içereceğinden; izinsiz bir şekilde havuz çevresi, tribün ve tüm diğer kullanım alanlarında fotoğraf ve video çekimi yapılamaz.

4.1.17. Tesise cins, ırk ve niteliği ne olursa olsun; pet çantalarında, kafeste taşınmış dahi olsa, hiçbir hayvanla girilemez.

4.1.18. Kullanım sırasında gerek tesise, gerekse tesis içerisinde bulunan araç ve gereçlere verilen zarar, bu zarara sebep olan kullanıcıdan tahsil edilir. Zararın bedeli kullanıcıdan tahsil edilmediği sürece kullanıcı tesisten yararlanamaz.

4.1.19. Tesis içerisindeki SPA, fitness salonu ve yüzme havuzu gibi kullanım alanlarına dışarıda kullanılan günlük kıyafetlerle girilemez. Havuz alanının dışında bulunan bölümlere (fuaye, tribün, kafeterya vb.) mayo ve ıslak giysiler ile çıkılamaz ve bu alanlarda kesinlikle giyinme ve soyunma yapılamaz.

4.1.20. Kullanıcı; kullandığı bölümün kullanım kurallarını, alana uygun spor kıyafet ve malzemesine, tesis malzemeleriyle ilgili kullanım kurallarını ve ilgili personelin uyarılarını dikkate almak ve uygulamakla yükümlüdür.

4.1.21. 18 yaşını doldurmamış kişiler, velilerinin yazılı izni ve katılımcı formunda imzaları olmadan kullanım hakkına sahip olamazlar. Veliler; 16-18 yaş arasındaki çocukları adına verdikleri izin yazısı ile tüm sorumlulukları kendi üzerlerine alır ve tesis kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Yönetimi oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

4.1.22. Katılımcılar, tesisin kullanımına ilişkin duyuru panolarında ilan edilen ve personelin kendilerine bildirdikleri kurallara uymak zorundadırlar.

4.1.23. Aile katılım tipinden faydalanan ek katılımcılar da kullanım kuralları ve sözleşme şartlarına tabidirler.

4.2. Havuz Kullanım Kuralları

4.2.1. Havuz eğitim/öğretim ve spor maksadıyla kullanılır. Yarışma ve faaliyetler dışında seyirci maksatlı giriş yapılmaz.

4.2.2. Havuz güvertesinde cankurtaran bulunmaması durumunda havuz kullanıma açılmaz.

4.2.3. Yüzme havuzundan yararlanmak isteyen kullanıcıların mayo, bone, havlu veya bornoz, terlik kullanmaları zorunludur. Yüzme amaçlı üretilmiş olanların dışındaki kıyafetlerle ve harici spor şortu ile havuza girilmez.

4.2.4. Havuz güvertesine dışarıda giyilen kıyafet ve ayakkabı/spor ayakkabısı ile girilmez.

4.2.5. Kullanıcıların havuza girmeden önce tuvalet ihtiyacını gidermesi ve duş alıp, ayak dezenfeksiyon havuzundan geçmeleri zorunludur. Kullanım sırasında tuvalet kullanımı tekrarlanırsa, duş işlemi de tekrarlanmalıdır. Tuvalet, lavabo kullanımı için terlikler üzerine galoş giyilmeli ve havuza gelmeden galoşlar çıkartılmalıdır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde kullanıcı, görevliler tarafından sözlü olarak uyarılacaktır. Sözlü uyarıya riayet edilmediği takdirde tesis yönetimi tarafından gerekli işlem yapılacaktır.

BİR SAATLİK KULLANIMDA; DUŞ YAPMADAN HAVUZA GİREN BİR YÜZÜCÜ 20 TON, DUŞ YAPARAK GİREN BİR YÜZÜCÜ İSE 2 TON HAVUZ SUYUNU KİRLETİR.

4.2.6. Havuzu kullanmadan önce metal aksesuarların (Toka, Kolye, vb.) çıkarılması zorunludur.

4.2.7. Gün içerisinde kullanılmış parfüm, deodorant, vücut spreyi ve kokulu vücut nemlendirici kremleri ile havuza girilmesi suyun kimyasal dengesini bozmaktadır. Bu konuya özen gösterilmeli ve sabunlanarak duş alınmalıdır.

4.2.8. Vücudunda bulaşıcı deri hastalığı ve açık yarası bulunan kişilerin havuzdan yararlanmaları yasaktır.

4.2.9. Her türlü bulaşıcı hastalıklar diğer kullanıcıların sağlığını riske attığı için bu durumu olan kullanıcıların tesisi kullanmamaları gerekmektedir.

4.2.10. İshal ve bulaşıcı üst solunum yolu hastalığı olan üyelerin havuza girmeleri yasaktır.

4.2.11. Yüzme bilirlik seviyesi çok iyi olmayanlar, havuz güvertesinde cankurtaran bulunmadığı sırada havuzdan yararlanamazlar.
Bu maddede belirtilen seviyede YÜZME BİLİRLİK:
En az 2 dk. suda kalabilme ve en az 25-30 metre hiç durmadan yüzebilmelidir. Gerekli görülen durumda görevli, üyeden bunu isteyebilir daha sağlıklı kullanım için kişi/kişileri başka bir kulvara yönlendirebilir.

4.2.12. 0-6 yaş arası çocuklar havuzdan faydalanmaları için havuz mayo bezi zorunludur. Mayo bez olmadan bu yaş aralığındaki çocuklar havuza alınmaz.

4.2.13. Kullanıcı ya da misafirlerin 3-14 yaş arası çocukları havuzdan tek başlarına yararlanamazlar. Yüzme bilmeyen 14 yaş üzeri çocuklar da ebeveynleri olmadan havuzdan yararlanamazlar.

4.2.14. Yüzme bilirlikleri çok iyi olan 12-17 yaş çocuklar ancak ebeveynleri tarafından sorumluluk taahhütnamesi imzalandıktan sonra, onların refakatinde havuzdan yararlanabilirler.

4.2.15. Havuz içerisinde, Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Yönetimi tarafından belirlenen eğitim amaçlı yardımcı malzemeler (kısa palalı palet, yüzme tahtası, el paleti, yüzme kemeri, antrenman paraşütü, pull buoy, donat) dışında herhangi bir eğitim malzemesi kullanılamaz.

4.2.16. Havuza deniz topu, deniz yatağı gibi araç ve gereçler getirilemez.

4.2.17. Havuz bölümüne yiyecek, içecek (Pet ve benzeri şişede su / sıvı hariç) getirmek yasaktır.

4.2.18. Havuz güvertesinde koşmak, havuz içinde şakalaşma tehlike doğuracağından; akrobatik atlayışlar ve bağırma gibi davranışlar da diğer kullanıcıları rahatsız edeceğinden, bu tür davranışlarda bulunmak yasaktır.

4.2.19. Yüzerken kulvarların sağından gidilip, sağından gelinir, kulvarlar üzerine oturulmaz, asılınmaz.

4.2.20. Su altından nefes tutarak yüzmeye çalışmak yasaktır. Uzmanlar eşliğinde yapılmayan nefes tutma çalışmalarının ölümcül sonuçları olabilir.

4.2.21. Sakız çiğnemek güvenlik ve sağlık nedenlerinden dolayı yasaktır.

4.2.22. Yüzme havuzu üyeleri kendilerine belirlenen kulvarı kullanabilirler. “Sporcu Antrenman Kulvarı” olarak ayrılan kulvar sadece sporculara aittir.

4.2.23. Cankurtaranlar gerek duyduğu durumlarda üyenin kulvarında değişiklik yapabilirler.
Cankurtaran uyarı basamakları:
1. UYARI: Düdük ile ve işaret ile uyarı.
2. UYARI: Sözlü uyarı.
3. UYARI: Görevli beyanı ile yazılı uyarı.
4. UYARI: Yazılı uyarı dikkate alınmadığı takdirde üyelik iptal edilecektir. Ücret iadesi yapılmayacaktır.

4.3. Fitness Kullanım Kuralları

4.3.1. Fitness salonunda temiz spor ayakkabısı ve spor kıyafeti kullanmak zorunludur. Salonda, halı saha veya altı tırtıklı ayakkabı kullanılması yasaktır.

4.3.2. Salona terlik, atlet, dışarıda kullanılan spor ayakkabısı ve ıslak kıyafetle girilmesi yasaktır.

4.3.3. Tuvalet kullanımı sırasında ayakkabılara galoş takılmalı ve salona gelirken galoş çıkartılmalıdır.

4.3.4. Kullanıcının spor esnasında yanında ter havlusu bulundurması zorunludur. Terliyken oturulan veya yaslanılan alana havlu serilmelidir.

4.3.5. Salondaki tüm çalışmalar, görevlilerin rehberliğinde ve bilgisi dahilinde planlanarak yapılmalıdır.

4.3.6. Sakız çiğnemek güvenlik ve sağlık nedenlerinden dolayı yasaktır.

4.3.7. Salona yiyecek, içecek (Pet ve benzeri şişede su / sıvı hariç) getirmek yasaktır.

4.3.8. Çalışma esnasında karşılaşılacak her türlü sorunla ilgili salon sorumlularından yardım istenmelidir. Aksi durumda oluşabilecek olumsuzluklardan kullanıcı sorumludur.

4.3.9. Koşu bantları, sıra bekleyenler olduğu zamanlarda 20 dakika veya salon görevlilerinin önerdiği süreyi aşmayacak şekilde kullanılmalıdır.

4.3.10. Salonda sessiz çalışılmalı, yüksek sesle konuşulmamalı ve diğer kullanıcılara rahatsızlık verilmemelidir. Bu konuda salon sorumlularının uyarılarına riayet edilmelidir. Şikâyetlerin tekrarlanması durumunda, şikâyetçi olunan kullanıcının kullanım hakları iptal edilir.

4.3.11. Tüm ekipmanlar kullanım sonrası düzenli bir şekilde yerlerine bırakılmalıdır.

4.3.12. Spor çantalarının salona getirilmesi yasaktır.

4.3.13. Bireysel çalışmalarla ilgili oluşabilecek sağlık sorunları kişilerin kendi sorumluluklarındadır.

4.3.14. 15 yaşından küçük kullanıcılar Egzersiz Salonunu kullanamazlar.

4.4. SPA Kullanım Kuralları

4.4.1. 14 yaş altındaki kişilerin buhar odası, sauna ve hamamı kullanması sağlık açısından tehlikelidir. Aksi durumda sorumluluk veliye aittir.

4.4.2. Bulaşıcı deri hastalıkları ve açık yaraları olanların buhar odası, sauna ve hamamı kullanmaları yasaktır.

4.4.3. Kalp ve tansiyon hastalarının buhar odası, sauna ve hamamı kullanmaları yasaktır.

4.4.4. Hamilelerin buhar odası, sauna ve hamamı kullanmaları sakıncalıdır, ancak doktor onayı ile kullanılabilirler. Oluşabilecek sağlık sorunları kişilerin kendi sorumluluklarındadır.

4.4.5. Buhar odası, sauna ve hamama girmeden önce giysiler ve gözlük, kontaktlens, mücevherat, saat gibi eşyaların çıkartılmaması durumunda oluşacak olumsuzluktan kullanıcı sorumludur.

4.4.6. Buhar odası, sauna ve hamama tok karnına girilmesi durumunda oluşacak olumsuzluktan kullanıcı sorumludur.

4.4.7. Buhar odası, sauna ve hamama girmeden önce duş alınması zorunludur.

4.4.8. Buhar odası ve hamama şort veya mayo ile sadece bir havlu alarak girilmesi zorunludur.

4.4.9. Saunaya sadece havlu ya da peştamal kullanılarak girilmeli, havlu ve peştamalların boya vermemesine dikkat edilmelidir.

4.4.10. Saunada 20 dakikadan fazla kalınması durumunda oluşacak olumsuzluktan kullanıcı sorumludur.

4.4.11. Buhar odası, sauna ve hamamı başkalarının da kullandığı düşünülmeli ve kullanıcı mutlaka havlusu üzerine oturmalıdır.

4.4.12. Buhar odası ve sauna ve hamamda maske, kese, manikür, saç boyama vb. gibi kişisel bakım yapmak yasaktır. Buhar odası, sauna ve hamamda cep telefonu kullanmak, yüksek sesle konuşmak yasaktır.

4.4.13. Buhar odası, sauna ve hamamda pet ve benzeri şişelerde su / sıvı tüketilebilir. Ancak, yiyecek tüketmek yasaktır.

4.5. Soyunma Odaları ve Duş Kullanım Kuralları

4.5.1. Tesis içerisine getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu tür eşyaların kaybolması ve arızalanması halinde tesis yönetimi ve görevlileri sorumlu tutulamaz.

4.5.2. Hijyen ve güvenlik gereği tüm eşyalar soyunma dolaplarına yerleştirilmeli (ayakkabılar vs.) hiçbir eşya dolap dışında bırakılmamalıdır.

4.5.3. Sağlık ve hijyen kuralları gereği; tıraş olmak, manikür-pedikür yapmak, ve topuk taşı kullanmak yasaktır.

4.5.4. Saç kurutmak için ayrılan bölümde saç maşası, düzleştirici, yoğun saatlerde kullanılmamalıdır.

4.5.5. Saç kurutma makinalarının, ayak veya ıslak çamaşır kurutmak için kullanımı yasaktır.

4.5.6. Kıyafetler kabinde değiştirilerek dolaplara yerleştirilmelidir.

4.5.7. Soyunma kabinlerinin kapıları kullanımdan sonra açık bırakılmalıdır.

4.5.8. Duş aldıktan sonra kurulanarak soyunma kabinlerine girilmelidir.

4.5.9. Soyunma odaları her yaş grubunun kullanımına açıktır. Bu alanlarda çıplak dolaşmak yasaktır.

5. Sorumluluklar

5.1. Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Havuz Güvertesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Yüzme Havuzları Yönetmeliğine uygun olarak; Fitness Salonu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonları Talimatı’ndan yola çıkılarak işletilmektedir.

5.2. Tesis kullanımı sırasında kullanıcı kaynaklı oluşabilecek sorunlardan (sağlık ve güvenlik gibi), Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Yönetimi sorumlu tutulamaz.

5.3. Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi, kullanıcıların daha güvenli ve daha iyi hizmet alabilmeleri için bu sözleşme kapsamında yukarıda yer alan hükümlerle ilgili değişiklik yapabilir, yeni hükümler ekleyebilir veya sözleşmeden gerekli gördüğü hükümleri çıkartabilir.

5.4. Üye kullanımlarıyla ilgili yapılacak değişiklikler duyuru yoluyla ilan edilir. İlan edilen duyurularda sözleşme maddeleri içinde sayılır.

6. Kullanım Hakkının Feshi
Yukarıda belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde; Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi Yönetimi; kullanım sistemi içerisinde yer alan kullanıcının üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırabilir.

Atatürk Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu  Sözleşmesi’ni okudum. İş bu sözleşmede yer alan tüm koşullara uyacağımı kabul ediyorum. Sözleşmenin bir sureti de tarafıma verilmiştir.

Adı Soyadı
İmzası

Velisi olduğum kişinin de tüm sorumluluklarını üstlendiğimi beyan ederim.

Adı Soyadı
İmzası
(18 Yaş Altı ise Velisi)